Giải pháp Quản lý sản xuất truyền hình

Giải pháp quản lý các khâu trong Quá trình sản xuất đề cương, kịch bản, dựng và phát sóng

 

Hệ thống Sản xuất và điều hành cho PT-TH (Đài PT-TH)

Lưu trữ tư liệu phát thanh – truyền hình

  • Số hóa tư liệu: Chuyển sang định dạng số các băng tư liệu băng từ, băng cối, cassette và các định dạng khác đưa về dạng số hóa.
  • Ingest/Transcode: Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, thực hiện chuyển đổi định dạng file => Lưu trữ
  • HT Quản lý Lưu trữ Tư liệu: Lưu trữ tư liệu, phân quyền truy cập và khai thác cho từng nhóm người dung theo Quyền khác nhau.
  • Tìm kiếm & Khai thác : Người sử dụng có khả năng tìm kiếm và khai thác tư liệu theo thông tin mô tả đi kèm Metadata.
  • Con người: Chuẩn hóa quy trình vận hành, công cụ quản lý theo dõi và vận hành của từng phòng ban trong tổ chức.

Bài viết mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *