Nền tảng Chuyển đổi số – eGoverment Platform

Nền tảng chuyển đổi số – eGoverment Platform

Portal – eGate – ESB – eArchive – Identity/SSO – Dataware House

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

 1. Cổng thông tin điện tử tích hợp
 2. Hành chính công điện tử 1 cửa (dịch vụ công điện tử)
 3. Trục tích hợp dữ liệu / API gateway Management:
 4. Giải pháp định danh và Xác thực điện tử Identity single sign on / SSO
 5. Giải pháp ký số và tự động hóa Quy trình Workflow Engine – BPM
 6. Giải pháp Số hóa và Lưu trữ điện tử
 7. Giải pháp tổng hợp số liệu Data warehouse và Báo cáo thông minh (dành cho Hệ hỗ trợ ra quyết định) – thu thập số liệu Báo cáo trên toàn Tỉnh / Ngành dọc địa phương.
 8. Hệ thống Quản lý CSDL đất đai
 9. Hệ thống Quản lý tài nguyên môi trường: Tài nguyên nước, khoảng sản, xả thải …
 10. Giải pháp nền tảng Xuất bản điện tử số trong lĩnh vực Báo chí, Phát thanh & Truyền hình.
 11. Giải pháp điều hành điện tử: Quản lý văn bản, hồ sơ công việc, Quản trị dự án, Quản lý công việc.
 12.  Giải pháp Thư viện số và Bảo tàng số.
 13. Nền tảng bảo mật dữ liệu tập trung.
 14. Giải pháp Giám sát, an toàn an ninh thông tin SOC.

 

Bài viết mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *