Giải pháp IoT trong Giám sát tài nguyên môi trường

Giải pháp thu thập, quan trắc và giám sát nguồn nước tự động cho Lĩnh vực Tài nguyên nước

MÔ HÌNH KỸ THUẬT

MÔ HÌNH KẾT NỐI TRAO ĐỔI DỮ LIỆU VỚI TRUNG ƯƠNG

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ: BIG DATA & IOT PLATFORM

 1. Data Loger: Thu thập dữ liệu với hàng triệu bản ghi 1 ngày (hàng tỷ bản ghi 1 năm) với IoT Hub và CND-Edge Server.
 2. Data warehouse raw data: Lưu trữ dữ liệu thô và phân tích theo nghiệp vụ của từng nguồn số liệu aggregation, tổ chức dl theo vùng.
 3. Elastic search Engine: Giám sát, đồ thị hóa và phân tích các dữ liệu, đưa ra cảnh báo, thông báo đến người dùng – realtime.
 4. Cyber security: Ký số chuẩn ECC, đảm bảo tính toàn vẹn, chống chối bỏ dữ liệu trên hệ thống.
 5. Long-term archive (Multi tenancy): Lưu trữ lâu dài & theo thời gian thực, truy vết và tìm kiếm, chứng cứ tại một thời điểm bất kỳ.
 6. Dữ liệu phi cấu trúc Object storage: Lưu trữ dl phi cấu trúc và truy xuất ngẫu nhiên bằng API Phần mềm.
 7. AI-Machine Learning: Tích hợp nhận dạng AI-OCR cho searching engine.

Tại sao lại Elasticsearch

Elasticsearch cung cấp tìm kiếm và phân tích thời gian thực cho tất cả các loại dữ liệu.

IoT Cyber Security

ECC PKI Platform

TÍNH NĂNG CHÍNH

Hệ thống Quản lý Yêu cầu kết nối, thu thập/ truyền nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc, phân tích giám sát, thông báo cảnh báo vượt ngưỡng, lưu trữ dữ liệu lâu dài

 • Yêu cầu kết nối: Quản lý Tạo yêu cầu kết nối, phê duyệt kết nối và trích xuất dữ liệu từ HT CSDL Giấy phép
 • Thu thập và truyền nhận dữ liệu: Thu thập và truyền nhận dữ liệu tự động qua Webservices hoặc FTP Server cho từng công trình
 • Phân tích dữ liệu: Phân tích và giám sát dữ liệu Quan trắc tự động, đưa ra các thông báo, cảnh báo vượt ngưỡng & báo cáo
 • Kho lưu trữ dữ liệu lớn tập trung: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu Quan trắc tại kho lưu trữ dữ liệu lớn & tập trung để tra cứu, tìm kiếm, đối chứng

Phân tích dữ liệu lớn – Elasticsearch

Nền tảng lưu trữ, phân tích và giám sát dữ liệu lớn – Lên tới hàng tỷ bản ghi / hàng năm

Bigdata: Lưu trữ dữ liệu lớn lên đến hàng tỷ bản ghi mỗi tháng. Cho phép truy xuất nhanh dữ liệu

Monitoring: Khả năng tổng hợp và giám sát dữ liệu, cho phép nên các báo cáo, đồ thị theo thời gian thực

Lưu trữ: Lưu trữ dữ liệu gốc (nguồn) raw data và dữ liệu đã được phân tích trên nhiều vùng: Online, nearline & longarchive

Ứng dụng IoT: Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, qua nhiều giao thức như Data logger, FTP, Webservices

Intergrate Nodes / Kibana: Khả năng mở rộng tích hợp cho nhiều Nodes, có cơ chế giám sát và quản trị tập trung, dễ theo dõi

Kibana – Monitoring realtime

ƯU ĐIỂM

 • Nền tảng cho thu thập, lưu trữ và giám sát dữ liệu
 • Giám sát dữ liệu tự động, cảnh báo & thông báo:

Data Loger: thu thập tín hiệu từ các sensor or trạm quan trắc để gửi về trung tâm

Data warehouse raw data: Lưu trữ dữ liệu thô và phân tích theo nghiệp vụ của từng nguồn số liệu

Elastic search: Giám sát, đồ thị hóa và phân tích các dữ liệu, đưa ra cảnh báo, thông báo đến người dung – realtime.

Cyber security: Ký số chuẩn ECC, đảm bảo tính toàn vẹn, chống chối bỏ dữ liệu trên hệ thống.

Long-term archive (Multi tenancy): Lưu trữ lâu dài & theo thời gian thực, truy vết và tìm kiếm, chứng cứ tại một thời điểm bất kỳ.

Dữ liệu phi cấu trúc Object storage: Lưu trữ dl phi cấu trúc và truy xuất ngẫu nhiên bằng API Phần mềm. Tích hợp nhận dạng AI-OCR cho searching engine.

Bài viết mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *