Data Warehouse và Hệ hỗ trợ ra Quyết định

Giải pháp Báo cáo quản trị thông minh Smart-MIS BI (Business Intelligent) của Công ty Công nghệ Bách Khoa:

Để giải quyết các khó khắn và vướng mắc hiện tại trong quá trình thu thập dữ liệu và lên báo cáo phân tích, đánh giá theo thời gian thực và trực tuyến, Công ty Công nghệ Bách Khoa mang đến Giải pháp Báo cáo quản trị thông minh Smart-MIS BI được xây dựng trên nền tảng Data warehouse và Dữ liệu lớn Big-data với các tính năng sau:

Kiến trúc thiết kế và xây dựng của Smart MIS-BI

 • Kho dữ liệu tập trung (DWH): định nghĩa và xây dựng đặt tích hợp dữ liệu từ các phần mềm nghiệp vụ lõi (Core Business) của đơn vị (như billing tính cước,…) và các phần mềm sử dụng tập trung (như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý khách hàng CRM, phần mềm helpdesk, …). Từ kho dữ liệu tập trung, hệ thống đảm bảo đưa ra báo cáo mọi khía cạnh từ tổng hợp đến chi tiết, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác hỗ trợ quyết định chỉ đạo của ban lãnh đạo.
 • Các dashboard, báo cáo BI: hiển thị sẽ xuyên suốt toàn bộ các lĩnh vực và nghiệp vụ của khách hàng. Đảm bảo quá trình phân quyền khai thác và quản lý từ cấp Tổng công ty đến –> Các khối lĩnh vực kinh doanh –> các đơn vị phụ thuộc chi tiết. Các lĩnh vực bao gồm từ: Doanh thu, Chi phí, Thuê bao dịch vụ, Sản lượng, phân tích Hiệu quả kinh doanh, …
 • Kiến trúc giải pháp Smart-MIS BI: được xây dựng trên nền tảng hiện đại của Giải pháp Data warehouse và Lưu trữ dữ liệu lớn Big Data. Các lớp được xây dựng phân tách thành các Data mart và được đóng gói truy cập thành các Microservices. Dữ liệu trực tuyến được lưu trữ trong nền tảng Elastic search và kết xuất các báo cáo, phân tích thông minh qua hệ thống Giao diện quản trị trực tuyến Front-end framework Admin của người quản trị.

Giải pháp chi tiết Quản trị dữ liệu:

Được xây dựng trên nền tảng của kiến trúc Data Warehouse (kho dữ liệu tập trung), giải pháp Smart MIS-BI của Công ty Công nghệ Bách Khoa nghiên cứu và phát triển mang lại nhiều hiệu quả lớn cho Doanh nghiệp trong việc xây dựng Kho dữ liệu tập trung, bao gồm:

 • Liên kết nhiều nguồn số liệu đầu vào: Dữ liệu được định nghĩa từ nhiều nguồn (data source) khác nhau, bao gồm các dữ liệu realtime được lấy từ các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành (thành phần). Các dữ liệu này được thu thập thông qua các Job định kỳ hoặc ngay lập tức. Ngoài ra Hệ thống cho phép định nghĩa từ các nguồn dữ liệu file khác như Excel, XML, Watch Folder, …
 • Xử lý dữ liệu tại vùng dữ liệu tạm (staging) và đưa vào các Data-mart: Các dữ liệu thu thập về sẽ được xử lý và lưu trữ tại các vùng dữ liệu tạm (staging) và phân tích theo các nghiệp vụ báo cáo đa chiều (ví dụ như: Doanh thu, chi phí, lợi nhận, tang trưởng, khách hàng, tỉnh thành, vùng miền, …) để làm đầu vào cho công cụ thiết kế báo cáo động thực hiện hiển thị dữ liệu.
 • Công cụ định nghĩa báo cáo dành cho Quản trị: Sauk hi dữ liệu được tính toán và đưa vào các Data mart (dữ liệu thông minh), hệ thống sẽ cho phép quản trị thực hiện việc hiển thị báo cáo đến cho người dung, các báo cáo này sẽ được lựa chọn từ thư viện báo cáo (template) có sẵn với mọi hình thực hiện thị trực quan đến người dung (như biểu đồ phân tích, các giao diện hiển thị trên màn hình (dashboard) của người dung.

Hiển thị báo cáo và cấu hình lựa chọn biều đồ/ đồ thị

Kéo thả và tùy biến giao diện hiển thị cho từng Nhóm người dùng

Xem dữ liệu báo cáo và hiển thị dữ liệu trên thiết bị di động: các màn hình báo cáo được thiết kế tối ưu cho các thiết bị di động (mobile/tablet, …) dành cho việc xem báo cáo nhanh và các thông báo cần thiết được tùy chọn và hiển thị trên Ứng dụng di động.

 Màn hình hiển thị báo cáo trên di động

Lợi ích mang lại cho Người sử dụng:

 • Báo cáo Smart MIS-BI sẽ thay thể cho việc ước lượng thông tin một cách chủ quan.
 • Smart MIS-BI cho phép truy vấn thông tin một cách chính xác
 • Phân tích, đánh giá và hiểu được tâm lý và xu hướng của người tiêu dùng
 • Phân tích và đánh giá tình trạng sức khỏe, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tính chia sẻ thông tin kịp thời và chính xác giữa mọi người, mọi phòng ban trong doanh nghiệp
 • Phân tích Trực quan (Visual) và Phân tích (Analytics)
 • Thuận tiện trong quá trình Quản trị và phát triển
 • Hỗ trợ các trình duyệt và thiết bị di động

Bài viết mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *