Giải pháp Lập kế hoạch sản xuất và chi phí

Hệ thống Quản trị sản xuất Smart-MRP là Công cụ giúp Ban lãnh đạo, Nhà quản lý của Doanh nghiệp quản lý và Quản trị được toàn bộ các Hoạt động sản xuất của các Nhà máy, phân xưởng.

Hệ thống giúp Doanh nghiệp quản lý toàn diện với mọi hoạt động trong quá trình sản xuất, quản lý kho, nguyên vật liệu, tiến độ nhập mua nguyên vật liệu, bán hàng, từ lập kế hoạch sản xuất cho đến thực thi hoạt động sản xuất ở nhà máy, kiểm soát chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Lợi ích phần mềm mang lại:

  • Hợp nhất và tự động hóa các Quy trình của Doanh nghiệp vào phần mềm.
  • Theo dõi tiến độ sản xuất theo thời gian thực
  • Ước tính khối lượng và thời gian thực hiện đơn hàng.
  • Tối ưu và theo dõi được hàng tồn kho.
  • Quản lý được chi tiết định mức Nguyên vật liệu sản xuất
  • Quản lý được tỷ lệ lỗi, thành phẩm lỗi và đánh giá được hiệu suất
  • Tích hợp hoàn toàn với hệ thống kế toán Quản trị Doanh nghiệp
  • Nằm trong Hệ thống ERP hoàn chỉnh (Smart-ERP)

Công ty Công nghệ Bách Khoa với chặng đường 10 năm phát triển và đồng hành với Doanh nghiệp sẽ mang lại thành công và sự hài lòng cho Khách hàng với Sản phẩm Quản trị nhà máy sản xuất thông minh Smart-MRP.

Bài viết mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *