Category Archives: Chưa phân loại

Giải pháp OTT Online trên mobile

Nhiều năm trước để xem truyền hình cáp cần có một bộ giải mã truyền hình. Ngày nay chúng ta có thể xem nội dung trực tuyến từ rất nhiều nền tảng, các thiết bị khác nhau. Bất kỳ chủ tài khoản nào cũng có thể tận hưởng trải nghiệm nội dung có giá trị […]

Giải pháp định danh và xác thực điện tử

CHỨNG THỰC VÀ QUẢN LÝ TẬP TRUNG Mô hình quản lý không tập trung dẫn đến việc mỗi người sử dụng phải sử dụng nhiều user account cho các nhu cầu khác nhau như login, truy cập tài nguyên, sử dụng email…điều này gây ra nhiều khó khăn trong quá trình quản lý. Giải pháp […]

Giải pháp Quản lý sản xuất truyền hình

Giải pháp quản lý các khâu trong Quá trình sản xuất đề cương, kịch bản, dựng và phát sóng   Hệ thống Sản xuất và điều hành cho PT-TH (Đài PT-TH) Lưu trữ tư liệu phát thanh – truyền hình Số hóa tư liệu: Chuyển sang định dạng số các băng tư liệu băng từ, […]

Giải pháp Lập kế hoạch sản xuất và chi phí

Hệ thống Quản trị sản xuất Smart-MRP là Công cụ giúp Ban lãnh đạo, Nhà quản lý của Doanh nghiệp quản lý và Quản trị được toàn bộ các Hoạt động sản xuất của các Nhà máy, phân xưởng. Hệ thống giúp Doanh nghiệp quản lý toàn diện với mọi hoạt động trong quá trình […]